• Wniosek nadleśniczego<br> o wycinke
  Wniosek nadleśniczego
  o wycinke
 • Zaprzeczenie nadleśniczego
  Zaprzeczenie nadleśniczego
 • Wniosek PZD o wycinkę
  Wniosek PZD o wycinkę
 • Decyzja Wójta I strona
  Decyzja Wójta I strona
 • Decyzja Wójta II strona
  Decyzja Wójta II strona

Kto jest winien wycinki?

Długo to trwało, ale wreszcie nasz Wójt Pan Stanisław Caputa, uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej zbójeckiej wycinki trzech najpiękniejszych okazów drzew w naszej okolicy.

Okazuje się że tymi wandalami byli jednak zgodnie z przypuszczeniami, ludzie którzy powinni dbać o nasze środowisko, pielęgnować walory przyrodnicze naszej pięknej gminy, oraz stać na straży takich okazów na które wydali ten skandaliczny wyrok.

Otóż o ironio, wnioskodawcą wycinki był nadleśniczy Marian Knapek. Obok fotokopia Jego wniosku. A poniżej Jego "wymigiwanie się" , od autorstwa tego kłamliwego wniosku.

Nadleśniczy poprosił Powiatowy Zarząd Dróg o wycinkę tych nieszczęsnych drzew. Jednak po. dyrektora PZD Pan Mieczysław Kotarzewski zwracając się do naszego Wójta jasno wyartykułował, że:

"drzewa są w dobrym stanie zdrowotno-sanitarnym, posiadają naturalny pokrój i właściwą statykę"...  "wiosną 2011, na zlecenie tutejszego zarządu dróg, w koronach ww drzew zostały wykonane ciecia pielęgnacyjne.

PZD w Żywcu stwierdza, iż przedmiotowe drzewa przedstawiają istotne walory przyrodnicze i krajobrazowe."

Przecież z tych uwag jasno wynika że choć PZD w imieniu nadleśniczego wnioskuje do Wójta o wydanie zgody na wycinkę, to jednak podkreśla dobry stan drzew, co jednocześnie oznacza brak zagrożenia dla kogokolwiek. Jasna jest też sugestia, że drzewa posiadają istotne walory przyrodnicze i krajobrazowe, co dla wójta powinno być oczywistym powodem aby odmówić zgody na wycinkę.

Tymczasem sekretarz gminy Pan Sufa-Rajski w imieniu i pewnie za zgodą i wiedzą Pana Stanisława Caputy, wydaje zgodę na wycinkę, podając w uzasadnieniu nieprawdziwe informacje na temat stanu sanitarnego drzew, oraz bezpodstawnie sugerując że drzewa stanowią zagrożenie dla aut i ludzi. Te kłamstwa zaś były potrzebne w jego mniemaniu aby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nie oprotestowała tej wycinki...

 

Cdn...